Pirate with Rat - By Jeff Rozwadowski

Pirate with Rat - By Jeff Rozwadowski

(Source: flickr.com)